Fundació Ritort

La necessitat de ser útils.

Som una entitat sense afany de lucre, compromesa amb el desenvolupament social i la qualitat de vida de les persones. Tenim per finalitat promoure projectes en 7 línies de treball.

Floating Item

Esperem amb interès
tenir notícies
teves.

"

Finalitats fundacionals

"

Àmbit nacional:

01.

Cultura catalana

Entenent aquesta en el seu sentit més ampli, el qual inclou el conjunt dels símbols, valors, models d’organització, coneixements, objectes, etc., que constitueixen la llengua, la tradició, el patrimoni i la forma de vida del poble català.

02.

Increment de la qualitat de vida

Parant especial atenció a les condicions i els hàbits de vida dels individus, el desenvolupament social, humà i comunitari, així com la generació i la distribució de la riquesa.

03.

Defensa de la justícia social

Entenent aquesta com el reconeixement dels drets socials dels individus, atenent no solament a llur treball, sinó també a llurs necessitats.

Àmbit global:

04.

Ciència

Entenent aquesta com el coneixement del cert ordre de les coses.

05.

Suport al desenvolupament

Des d’un punt de vista econòmic, social i humà.

06.

Solidaritat Interregional

Entesa aquesta com la mancomunitat d’interessos i responsabilitats.

07.

Protecció del medi ambient

Entenent aquest com el conjunt de condicions del medi que han permès l’existència de la humanitat.

Els projectes insígnia
Cada any ens centrem a desenvolupar un projecte concret. En aquest apartat podràs veure un reculls dels més emblemàtics.

Vols conèixer més tot el que fem?

OFICINA

Carrer Montiu 1, local 4
08110 – Montcada i Reixac

Floating Item