Fundació Ritort
Projectes insígnia.

La missió de la Fundació Ritort és agrupar experts de diferents àmbits per canalitzar projectes que siguin d’interès general de la societat.

Desenvolupem projectes propis dins de les nostres línies de treball fundacional i a la vegada donem suport a projectes impulsats des de diferents estaments de la societat.

Cada any ens concentrem en el desenvolupament d’un projecte, el que ens agrada anomenar projecte insígnia.

En aquest apartat expliquem amb més detall cada un dels projectes insígnies que hem desenvolupat fins al dia d’avui.

"

CoHousing Barcelona

Cohousing Barcelona SCCL és una cooperativa d’habitatge que promou l’habitatge amb models de convivència on es troben persones amb les mateixes inquietuds, necessitats i projectes a desenvolupar de manera cooperativa.

Des de Cohousing Barcelona es defensa que l’habitatge és un dret fonamental amb el qual no s’hauria d’especular, i per això promou la promoció d’habitatges amb el sistema cooperatiu en les seves diverses fórmules, perquè permet fer realitat aquest dret creant una societat més justa.

Actualment Cohousing Barcelona està impulsant dues promocions a Barcelona i a Arenys de Mar en règim de cessió d’ús.

En el model de cessió d’ús la propietat dels habitatges està en mans d’una cooperativa sense ànim de lucre, els socis de la qual són els usuaris dels habitatges, que gaudeixen del seu ús indefinit.

D’aquesta manera, els usuaris dels habitatges participen en les decisions de tot el que afecta el seu immoble, és a dir, el seu disseny i els acabats, les obres de manteniment i les millores que s’han de fer, la gestió de l’energia, l’aigua i els residus, així com la gestió dels espais comunitaris. El dret d’ús es pot heretar i quan un usuari decideix marxar ha de retornar l’immoble a la cooperativa.

Whole Genix

Whole Genix es va fundar a finals del 2014 a Barcelona i a Londres per la Dra. Nabau, el Dr. González i el Dr. Tornador, que van decidir apostar pels nous avenços de seqüenciació massiva juntament amb els models bioinformàtics per realitzar medicina translacional.
Whole Genix està especialitzat en medicina de precisió sobre la malaltia neoplàsica. La seva forma de treballar consisteix a incorporar a les anàlisis de marcadors genètics obtinguts de l’estudi d’exomes complets (Whole Exome Sequencing WES) procedents de mostres de parafina en temps clínic, seleccionant aquelles dianes genètiques que doten a l’oncòleg de la informació necessària per aplicar a la medicina personalitzada més eficaç en un determinat pacient.
El tractament massiu de les dades genètiques en els darrers anys s’ha imposat en el terreny de la prevenció de les malalties amb factors de risc hereditaris. Whole Genix va un pas més endavant i realitza estudis genètics per a la seva aplicació clínica enfocada al diagnòstic i al tractament personalitzats, amb una clara vocació de millorar la qualitat de vida i la salut de les persones i, fins i tot, de fer possible la seva supervivència com en el cas d’alguns pacients amb càncer.
Patim Patam Patum

Patim, patam, patum és un projecte educatiu emmarcat dins de l’àmbit del lleure que vol fomentar valors a través del joc com a eina de desenvolupament integral dels nens i nenes.

Aquesta proposta consisteix en diversos serveis (acollida matinal, extraescolars i repàs escolar) prestats per diversos professionals de l’àmbit de l’educació i del lleure.

Treballem múltiples aspectes d’expressió,
els diferents tipus de llenguatges (oral, plàstic, matemàtic, musical…) i fomentem
el contacte de l’escola amb les famílies.

Desitgem una millora de la pedagogia
social i intentem donar respostes a unes necessitats reals. Volem fomentar l’adquisició de la cultura, el desenvolupament d’habilitats i aptituds, mitjançant la vivència d’experiències emocionals i formatives tot enriquint el desenvolupament integral de l’infant.

Factura Música
L’any 2015 vam llançar el projecte FacturaMúsica, que tenia per objectiu facilitar la gestió administrativa dels músics perquè puguin realitzar la seva tasca cultural d’acord amb la legislació aplicable.
La finalitat principal d’aquest projecte és que els músics duguin a terme la seva activitat econòmica de forma regular, pagant els seus impostos a la Hisenda Pública i les seves contribucions al servei públic de la Seguretat Social. D’aquesta manera, els músics treballen degudament assegurats en cas d’accident i cotitzen per al seu atur i la seva jubilació.
Vam detectar que els músics troben certs obstacles a l’hora de convertir la música d’una afició a una activitat professional. I, en una part, aquest obstacle és degut al desconeixement de les especificitats legals i fiscals de la seva activitat. Amb aquest projecte pretenem, precisament, facilitar la transició dels músics amateurs que es dediquen ocasionalment a la música, a músics professionals que tenen la música com la seva feina.
XiuXiu

XiuXiu®, un producte dissenyat i creat entre Catalunya i el Vietnam, amb els principis del Comerç Just com a bandera. Postals pop-up que construeixen cultura a través d’un producte únic, artesà i compromès amb el comerç sostenible.
Gràcies a la tècnica de l’origami, les figures agafen forma 3D en un acabat mini-maqueta, convertint-se així en una original manera de sorprendre a la persona estimada i despertar la seva imaginació. Un producte fet a mà, on cada detall és cuidat amb la màxima precisió i dedicació.

 

Monuments de Barcelona, transports, flors…un ventall ampli d’opcions que s’inspiren en la cultura catalana i l’arquitectura contemporània, i que no deixen indiferent a ningú.Treballem múltiples aspectes d’expressió,
els diferents tipus de llenguatges (oral, plàstic, matemàtic, musical…) i fomentem
el contacte de l’escola amb les famílies.

Desitgem una millora de la pedagogia
social i intentem donar respostes a unes necessitats reals. Volem fomentar l’adquisició de la cultura, el desenvolupament d’habilitats i aptituds, mitjançant la vivència d’experiències emocionals i formatives tot enriquint el desenvolupament integral de l’infant.

Neix Fundació Ritort
2013
Mecenes
2014
Factura Música
2015
Fang i Setge
2016
Whole Genix
2017
CoHousing Barcelona
2017
Patim Patam Patum
2018
XiuXiu
2020